მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0171 პეკინის გამზ. #14
ტელელფონი: 032–238-62-86
მობილური: +995 577-44-54-40, +995 577-77-80-09
ელ-ფოსტა: info@gepharma.ge
ვებ გვერდი: www.gepharma.ge